جراحی چانه و گونه

نمونه کار

جراحی گونه و چانه یکی از عمل های زیبایی صورت است که با هدف زیبایی چانه و گونه انجام می شود . برجستگی گونه ها یکی از جراحی هایی زیبایی گونه می باشد که در می تواند با تزریق ژل ، چربی و یا پروتز گونه و چانه انجام شود . جراحی چانه نیز می تواند با هدف جلو آوردن , عقب بردن و اصلاح چانه شکل چانه انجام شود.

تصاویر زیز نموه هایی از جراحی چانه و گونه می باشد که توسط دکتر میلانی انجام شده است این جراحی می تواند با سایر جراحی های صورت از جمله جراحی پلک و عمل زیبایی بینی ترکیب شود .

جراحی چانه و گونه
نمونه کار جراحی چانه و گونه